Een nieuwe, praktische tool om gemeenschappen te helpen overstromings- risico’s te beperken

Lees het artikel

Samenvallende overstromingen, waarbij overstromingen van twee of meer bronnen tegelijk optreden, zullen in de toekomst steeds vaker voorkomen. Dat komt door de toename van het aantal stormen en hevige regenval en de stijgende zeespiegel. Het Community Flood Resilience Support System (CFRSS) is een nieuw hulpmiddel dat Deltares en Deltares USA recent ontwikkeld heeft samen met het Department of Homeland Security, het Amerikaanse ministerie dat verantwoordelijk is voor openbare veiligheid. “Deze tool is gratis, praktijkgericht en legt de focus op samenvallende overstromingen,” zegt Dr. David J. Alexander, Senior Science Advisor for Resilience van het ministerie.

Dr. David J. Alexander

Dr. David J Alexander is wetenschappelijk adviseur op het gebied van Resilience binnen het Amerikaanse Department of Homeland Security - Science & Technology Directorate. Hij leidt hier de ‘Enduring Sciences Branche’, gericht op interdisciplinair onderzoek om kennis te verbeteren, investeringen te doen en acties te stimuleren als het gaat om nationale bedreigingen, gevaren en risico's. Dr. Alexander is ook medevoorzitter van de Commissie Resilience Wetenschap en Technologie van de National Science and Technology Council.

Waarom hebben jullie deze tool nodig in de Verenigde Staten?

“Overstromingen zijn onze grootste zorg wat betreft natuurrampen. Ze komen voor in al onze staten en gebieden. Er zijn al veel overstromingsmanagement tools, maar in dit geval wilden we de nadruk leggen op samenvallende overstromingen, om de verschillende risico’s beter in beeld te brengen ten behoeve van planning en overstromingsmanagement. We willen ook zeker zijn dat er oplossingen verkend kunnen worden vanuit het perspectief van de eindgebruiker zodat de tool daadwerkelijk gebruikt gaat worden.”

Waarom hebben jullie besloten met Deltares samen te werken?

“Nederland, en vooral de experts bij Deltares, hebben een lange geschiedenis met overstromingsrisico’s, en veel ervaring met onderzoek en het ontwikkelen van hulpmiddelen op dit gebied. We hebben al eerder met Deltares samengewerkt en wisten dat het instituut andere open-source oplossingen heeft, zoals de Delft3D Suite, die gebaseerd zijn op degelijke fysica en waarnemingen. Gezien het feit dat we beide geïnteresseerd zijn in dezelfde wetenschappelijke kwesties en in het creëren van praktijkgerichte, open-access tools, was dit een geweldige kans om samen te werken.”

Er vindt nu een pilot met deze tool plaats in Charleston, South Carolina, waar in 2020 overstromingen plaatsvonden na hevige regenval. Is het tot nu toe nuttig gebleken?

“In de winter van 2020 zijn we reeds begonnen de gemeenschap erbij te betrekken: lokale overheidsorganisaties, de staat, non-profit organisaties en de lokale bevolking. Het project loopt nog tot de zomer van 2022. We kunnen al zeggen dat de feedback die we tot nu toe gekregen hebben erg positief is.”

Hoe zou je de introductie van de tool willen stimuleren in gebieden met overstromingsgevaar?

“We zullen aan het einde van de pilot workshops houden in de regio en gaan ook presentaties houden op landelijke conferenties over overstromingsrisico’s. We gaan de projectresultaten ook samen met Deltares op de website van Deltares USA zetten, zodat gebruikers de tool gemakkelijk en gratis kunnen downloaden samen met documentatie die de technologie uitlegt. We maken het trouwens niet alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, maar ook voor internationale gebruikers.”

CFRSS

Deltares USA kreeg de opdracht van de Department of Homeland Security om een Community Flood Resilience Support System (CFRSS) te ontwikkelen. De stad Charleston in South Carolina werd gekozen voor de pilot-toepassing van het systeem. Het CFRSS is bedoeld om de lokale samenleving in staat te stellen knelpunten te modelleren om een goed beeld te krijgen van hun risico’s onder wisselende omstandigheden en om het effect van aanpassingsopties te evalueren.

 Heb je een idee hoe toekomstige versies van de CFRSS eruit moeten zien?

“We zijn nog bezig de feedback van Charleston te verwerken. Het aantal eindgebruikers blijft groeien. Wanneer we een goed beeld hebben van welke toevoegingen eindgebruikers nodig vinden, dan gaan we dit met onze Nederlandse partners bespreken. We blijven ook werken aan de communicatie, zodat de resultaten voor iedereen goed te begrijpen zijn. De uiteindelijke stap is om dit te verbinden met mogelijke mitigerende maatregelen, zoals het verbeteren van de infrastructuur of anders omgaan met hoog-risico ontwikkelingen. We zien onze samenwerking met Deltares als een duurzaam en strategisch partnerschap die we ook graag na dit project gaan voortzetten. Het risico op overstromingen blijft een topprioriteit. Er zijn nog altijd veel onbeantwoorde vragen en uitdagingen, zowel wetenschappelijk als technisch.”

Geef mij een seintje als de tool beschikbaar is

Stuur mij een email