Een betrouwbaar spoor nu en in
de toekomst

Deltares start samen met ProRail en TU Delft een vijfjarig programma om de stabiliteit van het Nederlandse spoor te verbeteren. “Het is een unieke samenwerking, met zowel fundamenteel als toegepast onderzoek”, zegt Karel van Gils, Directeur Innovatie & Technologische Vernieuwing bij ProRail.

Het Nederlandse spoorwegennetwerk ligt voor een belangrijk deel op een ondergrond, die wordt bedreigd door klimaatverandering (extreme neerslag, verdroging) en een steeds intensiever gebruik door meer reizigers- en goederentreinen. “We gaan naar een maatschappij waarbij mobiliteit en openbaar vervoer een belangrijke rol spelen. Tot 2030 voorzien we flinke groeicijfers voor het treinverkeer. Zo gaan bijvoorbeeld de relatief korte afstanden naar het buitenland straks niet meer alleen via de lucht, maar ook per trein”, zegt Van Gils.”

Meer en zwaardere treinen

Als inframanager van zevenduizend kilometer spoor in Nederland wil ProRail deze groei en duurzame mobiliteit faciliteren. Niet door vooral spoor toe te voegen, maar door efficiënter gebruik van het bestaande spoor. “Door met meer en zwaardere treinen te rijden, ontstaan er problemen met de ondergrond.” Samen met Deltares en TU Delft gaat ProRail hier grootschalig onderzoek naar doen. “Het is een unieke samenwerking die voor ons ook nieuw is, met zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. De TU Delft brengt theoretische kennis in, Deltares is goed in het vertalen van de modellen naar praktische toepassingen en ProRail kijkt bijvoorbeeld naar beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Het is een integrale aanpak.”

Door met meer en zwaardere treinen te rijden, ontstaan er problemen met de ondergrond”.

Alliantie

ProRail en Deltares werken al langer samen om de risico’s van de ondergrond inzichtelijk te maken. “Anderhalf jaar geleden hebben we een alliantieovereenkomst getekend en onderzoeken opgestart om data uit te wisselen. In het begin kijk je hoe je samen in de wedstrijd zit: hoe open zijn we in het delen van informatie en hoe verloopt de samenwerking? We hebben in deze periode een vertrouwensbasis opgebouwd. Er is een klik en we spreken dezelfde taal. Beide komen we vanuit de toegepaste wereld en willen resultaten boeken.”


Unieke kennis

Het onderzoek moet storingen en hogere onderhoudskosten verkleinen en bijdragen aan een duurzaam en veiliger treinvervoer. De eerste projecten zijn al van start gegaan. Op de steeds drukkere trajecten bij Geldermalsen en Leiden – Woerden slaan de drie partijen de handen ineen. “Met dit onderzoek vergaren we kennis die wereldwijd uniek is, want deze kennis van de ondergrond in combinatie met de baanstabiliteit bestaat nog niet.”

Meer informatie

Arjan Venmans

Geotechnisch expert