Deltares Kort

GEOLIB: één omgeving voor alle geotechnische data 

Ingenieursbureaus, aannemers en waterschappen zijn volop aan de slag met het automatiseren van ontwerp- en beoordelingsprocessen voor geotechnische data. Deltares ontwikkelde daarom GEOLIB, de geotechnische softwarebibliotheek die deze automatiseringsprocessen vereenvoudigt en versnelt en die de uitkomsten verbetert.

Partijen werken nu nog vaak met eigen software voor het doorrekenen van bijvoorbeeld wegen, dijken, bouwkuipen en funderingsplannen. In GEOLIB komen standaard onderdelen voor het rekenen en interpreteren van geotechnische data beschikbaar in de vorm van eenvoudig koppelbare modulen. “Deze koppeling vindt plaats met de programmeertaal Python. Zo krijgt een gebruiker in één omgeving toegang tot alle functies en data. Het voordeel is dat je voor elk project eenvoudig basisinformatie en functionaliteit naar behoefte kunt combineren en zo de geotechnische werkprocessen flexibel kunt automatiseren”, zegt Marcel Visschedijk, projectleider van Deltares. “Door het Deltares kwaliteitsstempel, kunnen opdrachtgevers voor wie de automatisering wordt uitgevoerd, erop vertrouwen dat de resultaten goed zijn.”

Promotie Joeri van Engelen. Zout in het grondwater van dichtbevolkte delta’s

Hydroloog Joeri van Engelen onderzocht de verdeling van zoet en zout grondwater in delta’s. Hoewel delta’s traditioneel afhankelijk zijn van oppervlaktewater, stijgt het grondwatergebruik door een groeiende bevolking en intensiever wordende landbouw.

Gratis testtijd in onze experimentele GEO-faciliteiten

Bij Deltares zijn we erg trots op ons brede scala aan testfaciliteiten. Een van onze doelstellingen hierbij is om Nederlandse bedrijven te helpen bij het stimuleren van innovatie.

Lees verder

AquaConSoil: van internationaal congres naar internationaal platform

AquaConSoil, een van de toonaangevende internationale congressen op het gebied van bodemkwaliteitszorg en waterbeheer waarvan Deltares organisator is, grijpt het momentum om te transformeren. Het evenement wordt niet zomaar een digitale versie, maar is op weg naar een internationaal platform voor initiatieven en uitwisseling van kennis, praktijkervaring en ideeën.

Lees verder

Voorspellen van schade door tyfoons door middel van machine learning

In de Filippijnen komen elk jaar verschillende tyfoons voor. Soms veroorzaken deze veel verwoestingen in het gebied, zoals tyfoon Haiyan in 2013 waarbij meer dan 6000 doden vielen. Het is mogelijk om dergelijke tyfoons enkele dagen van tevoren te voorspellen, zodat de lokale bevolking deze tijd kan gebruiken om zich voor te bereiden. De huidige voorspellingen gaan echter over wat het weer zal zijn (optreden tyfoon en de intensiteit ervan), in plaats van wat het weer zal doen (omvang en locaties schade).

Stop de ijzervreters!

Bij de productie van staal in hoogovens persen we heel veel energie in relatief weinig materiaal. Micro-organismen doen er vervolgens alles aan om die energie weer los te krijgen om ervan te leven. Het eindresultaat van deze microbiële corrosie is brokkelige roest.


Veel van onze infrastructuur, van damwanden tot windmolens, is gemaakt van staal. Hoe beschermen we dat als het microbenleger aanvalt? Volgens Stefan Jansen, microbioloog bij Deltares, zijn coatings en kathodische bescherming de belangrijkste strategieën. Een coating is een beschermlaag die de micro-organismen kan tegenhouden, mits het goed is aangebracht en niet beschadigd. Bij kathodische bescherming gaat men corrosie tegen door het staal onder een lichte spanning uit een elektrische voeding te zetten, of door verbinding met een metaal dat makkelijker corrodeert, zoals aluminium of zink.

Het onderzoek van Jansen en zijn collega’s richtte zich in eerste instantie vooral op de bescherming van ondergrondse leidingen en damwanden. Ze ontwikkelden onder meer een meetsonde, die in de huidige energietransitie ook nuttig is om in veld en laboratorium te bepalen welke bescherming het beste werkt voor windmolens op zee, warmtewisselaars en leidingen voor aqua- en geothermie. Juist deze nieuwe infrastructuur moet tientallen jaren meekunnen en dan moeten we de ijzervreters niet vergeten.


Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Stefan Jansen.

Promotie Joeri van Engelen. Zout in het grondwater van dichtbevolkte delta’s

Hydroloog Joeri van Engelen onderzocht de verdeling van zoet en zout grondwater in delta’s. Hoewel delta’s traditioneel afhankelijk zijn van oppervlaktewater, stijgt het grondwatergebruik door een groeiende bevolking en intensiever wordende landbouw. Ondanks het toenemende belang van deze zoetwatervoorraden, is weinig bekend van hun daadwerkelijke omvang en welke factoren bepalend zijn voor deze omvang. Van Engelens proefschrift draagt bij aan een beter begrip van de grondwatersituatie in deze kwetsbare gebieden. Hij onderzocht bovendien de duurzaamheid van de zoete grondwatervoorraden in 15 belangrijke delta’s, verspreid over de wereld.


Lees ook:

Zout in het grondwater van dichtbevolkte delta's - Deltares


Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Joeri van Engelen.


Foto Joeri van Engelen

GEOLIB: één omgeving voor alle geotechnische data

Ingenieursbureaus, aannemers en waterschappen zijn volop aan de slag met het automatiseren van ontwerp- en beoordelingsprocessen voor geotechnische data. Deltares ontwikkelde daarom GEOLIB, de geotechnische softwarebibliotheek die deze automatiseringsprocessen vereenvoudigt en versnelt en die de uitkomsten verbetert.


Partijen werken nu nog vaak met eigen software voor het doorrekenen van bijvoorbeeld wegen, dijken, bouwkuipen en funderingsplannen. In GEOLIB komen standaard onderdelen voor het rekenen en interpreteren van geotechnische data beschikbaar in de vorm van eenvoudig koppelbare modulen. “Deze koppeling vindt plaats met de programmeertaal Python. Zo krijgt een gebruiker in één omgeving toegang tot alle functies en data. Het voordeel is dat je voor elk project eenvoudig basisinformatie en functionaliteit naar behoefte kunt combineren en zo de geotechnische werkprocessen flexibel kunt automatiseren”, zegt Marcel Visschedijk, projectleider van Deltares. “Door het Deltares kwaliteitsstempel, kunnen opdrachtgevers voor wie de automatisering wordt uitgevoerd, erop vertrouwen dat de resultaten goed zijn.”


D-Serie beschikbaar
Sinds het najaar zijn de vier belangrijkste geotechnische D-Serie programma’s van Deltares als GEOLIB modulen beschikbaar voor het doorrekenen van damwanden, taludstabiliteit, zettingen en funderingen. Begin 2021 komen ook de eerste modulen beschikbaar voor het lezen en interpreteren van geotechnische data. “Op de D-Serie modulen zat iedereen te wachten, dus partijen maken er nu al volop gebruik van”, zegt Visschedijk, die GEOLIB vanaf 2021 wil laten uitgroeien tot een platform waarbij zich nog meer organisaties aansluiten.


Voorbeeld GEOLIB toepassing

Begin november heeft een klein team van Boskalis, Van Oord en Deltares, binnen DigiShape, de nieuwe GEOLIB componenten gebruikt. Binnen slechts twee dagen is het stabiliteitsontwerp van de onderwatertaluds voor de Fehmarnbelttunnel geautomatiseerd. 

GEOLIB sluit aan op bestaande dataplatforms, zoals de Basisregistratie Ondergrond (BRO), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI). 

Achttien partijen buiten Deltares maken er gebruik van: Antea, Arcadis, BAM, Ballast Nedam, Boskalis, CRUX, Dura Vermeer, Fugro, Heijmans, Lievense, Mobilis, Movares, RHDHV, Sweco, Volker Wessels, Waternet, Waterschap Rivierenland, Van Oord.

DigiShape is het innovatieplatform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen de kracht van digitalisering voor de watersector willen benutten.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Marcel Visschedijk.

Samenwerken aan innovatieve en duurzame oplossingen voor geïntegreerd waterbeheer 

In 5 webinars werkte Deltares samen met de Asian Development Bank (ADB) Water Sector Group om aandacht te vragen voor wereldwijde vraagstukken rondom waterbeheer. Verschillende Deltares-experts deelden hun kennis en gingen in op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van veerkrachtige steden, water en gezondheid, klimaatadaptatie, hydrologische modellen en overstromingsvoorspellingen.


Opnames, presentaties en momentopnames van de webinars zijn openbaar en hier beschikbaar.


Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Tjitte Nauta.


Voor een overzicht van alle (komende en afgelopen) webinars waar Deltares bij betrokken is, zie ook onze website: Webinars - Deltares

Coronavirusverkenning in Peru

Samen met onderzoeksinstituut KWR, de Nederlandse ambassade in Peru en het Ministerie van Buitenlandse zaken doet Deltares een eerste verkenning naar SARS CoV-2 in het afvalwater.


Het doel van de verkenning is om te onderzoeken of het coronavirus ter plekke traceerbaar is en of de resultaten lokaal gebruikt kunnen worden om voorspellingen aan te koppelen of COVID-maatregelen te sturen. We kijken in deze verkenning ook naar mogelijke bronnen in riolering en afvalwaterzuivering. Mocht het mogelijk zijn SARS CoV-2 te traceren en te voorspellen, dan zal dit in eerste instantie de aanpak van de epidemie in de stad Chiclayo helpen. Deze stad is economisch belangrijk voor Peru, mede vanwege het toerisme.


Voor dit onderzoek zijn we nog op zoek naar Peruaanse stakeholders (bijvoorbeeld overheden, academische instellingen, NGO’s en bedrijven) die geïnteresseerd zijn in deelname aan deze eerste verkenning.


Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Eline Boelee.


Meer informatie op onze website (in het Spaans)

Gratis testtijd in onze experimentele GEO-faciliteiten

Bij Deltares zijn we erg trots op ons brede scala aan testfaciliteiten. Een van onze doelstellingen hierbij is om Nederlandse bedrijven te helpen bij het stimuleren van innovatie.


Afgelopen jaar is er een succesvolle wedstrijd gehouden voor het midden- en kleinbedrijf en start-ups om innovaties op het gebied van hydraulica op gang te brengen. Er werden twee vouchers toegekend ter waarde van elk twee weken testtijd in onze hydraulische testfaciliteiten. Wegens groot succes wordt er in het voorjaar van 2021 een nieuwe wedstrijd gelanceerd. De nieuwe wedstrijd beoogt haalbaarheidstesten van geotechnische innovaties, gerelateerd aan de ondergrond op alle mogelijke onderwerpen (bijvoorbeeld energietransitie, dijkinnovatie, innovatieve constructies en offshore).


Het aanbod omvat tot 30 kEur aan effectieve samenwerking en gebruik van onze geotechnische experimentele faciliteiten, zoals het Geolaboratorium, het Geomodellab en de nieuwe GeoCentrifuge. Kleine of middelgrote ondernemers en start-ups kunnen een aanvraag indienen door een digitaal formulier in te dienen dat binnenkort beschikbaar zal worden gesteld. Houd onze website in de gaten voor de aankondiging: https://www.deltares.nl/nl/mkb/


Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Max Zuidhoek.

AquaConSoil: van internationaal congres naar internationaal platform

AquaConSoil, een van de toonaangevende internationale congressen op het gebied van bodemkwaliteitszorg en waterbeheer waarvan Deltares organisator is, grijpt het momentum om te transformeren. Het evenement wordt niet zomaar een digitale versie, maar is op weg naar een internationaal platform voor initiatieven en uitwisseling van kennis, praktijkervaring en ideeën.


Wat gaan we doen?

We gaan twee congressen organiseren; het eerste congres van 14 tot 18 juni 2021, is online en wordt daarmee ook toegankelijk voor een heel grote, wereldwijde doelgroep. Het tweede congres is nu medio 2022 gepland en vindt -als de Covid-19 situatie het toelaat- fysiek plaats (en wellicht deels digitaal).

In aanloop naar het congres van juni 2021 vindt er al een aantal activiteiten plaats, zoals webinars met keynote sprekers en er is (nog) ruimte voor initiatieven. Zowel tijdens het online als het fysieke congres is de rode draad 'verbinden'. De verbinding tussen mensen, disciplines, methodes, mogelijkheden en schaalniveaus.


Doe jij mee?

De oproep is simpel: doe mee! Kom met je suggestie, idee voor een activiteit of een initiatief en vind (internationale) samenwerkingspartners. Meer informatie vind je op www.aquaconsoil.com of mail naar aquaconsoil@deltares.nl


Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Sophie Moinier.

Voorspellen van schade door tyfoons door middel van machine learning

In de Filippijnen komen elk jaar verschillende tyfoons voor. Soms veroorzaken deze veel verwoestingen in het gebied, zoals tyfoon Haiyan in 2013 waarbij meer dan 6000 doden vielen. Het is mogelijk om dergelijke tyfoons enkele dagen van tevoren te voorspellen, zodat de lokale bevolking deze tijd kan gebruiken om zich voor te bereiden. De huidige voorspellingen gaan echter over wat het weer zal zijn (optreden tyfoon en de intensiteit ervan), in plaats van wat het weer zal doen (omvang en locaties schade).

Fysieke processen
Tyfoons veroorzaken schade door wind, overstromingen en aardverschuivingen. Om al deze verschillende soorten schade te kunnen voorspellen, is traditioneel een complexe en dure reeks modellen nodig die alle fysieke processen beschrijven. Deltares heeft gewerkt aan een alternatieve benadering om deze schade te modelleren met behulp van data en machine learning. We gebruiken de historische gegevens over schade door tyfoons uit het verleden en combineren dit met indicatoren van die schade, waaronder voorspelde windsnelheden, regenval, landschap en bouwmaterialen. Dergelijke data gedreven modellen zijn een goede kosteneffectieve manier om de schade van de tyfoons te voorspellen.

“Naast het verminderen van schade kunnen met voorspellingen van wat de impact van een tyfoon zal zijn, ook levens worden gered”

Tiaravanni Hermawan overstromingsexpert Deltares.

Dashboard
Het tweede element van deze alternatieve benadering is het beoordelen van de extra voordelen die impactvoorspellingen zouden hebben ten opzichte van reguliere tyfoonvoorspellingen. Hiervoor werkten we samen met de voorspellingsgebruikers om hun behoeften te achterhalen en ontwikkelden we samen een mockup-dashboard om de impactvoorspellingen op een uitgebreide en gebruiksvriendelijke manier te presenteren. We ontdekten dat impactvoorspellingen kunnen helpen om betere en eerdere voorbereidingen te treffen (bijvoorbeeld om kwetsbare gewassen vroegtijdig te oogsten of specifieke gebouwen tijdelijk te versterken) en prioriteit te kunnen geven aan schaarse noodhulpbronnen.


Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Tiaravanni Hermawan.