Droge voeten
in Bangladesh

Het project ‘Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100’ moet zorgen voor beter waterbeheer in het door overstromingen geplaagde Zuidoost-Aziatische land. Deltalife sprak erover met de adjunct-teamleider, Giasuddin Ahmed Choudhury.

Het project ‘Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100’ moet zorgen voor beter waterbeheer in het door overstromingen geplaagde Zuidoost-Aziatische land. Deltalife sprak erover met de adjunct-teamleider, Giasuddin Ahmed Choudhury.

Zowel voor Nederland als Bangladesh zijn waterveiligheid en waterbeheer een grote prioriteit. Een groot consortium van bedrijven en overheidsinstellingen uit Bangladesh en Nederland hebben daarom het Bangladesh Delta Plan 2100 ontwikkeld, gebaseerd op Nederlandse ervaring. “Als dit plan werkelijkheid wordt, zal ons land er een stuk beter voorstaan. Er zal een beter risicomanagement van overstromingen zijn en minder mensen zullen hun huis kwijtraken”, zegt Giasuddin Ahmed Choudhury vanuit Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh.


Giasuddin maakte in zijn leven heel wat overstromingen mee. Zo herinnert hij zich de grote overstroming van 1998 nog goed: “Het grootste deel van Dhaka stond onder water. Ons huis net niet, omdat we op een hogere plek wonen. Al snel werd de toevoer van drinkwater een groot probleem en ging het water enorm stinken. Het duurde achttien dagen voordat het water weg was.”

Veel geld

De overheid van Bangladesh keurde het Bangladesh Delta Plan 2100 in september 2018 goed. “Aanvankelijk waren er veel sceptici”, vertelt Choudhury. “Dus we moesten ervoor zorgen dat onze plannen over de scenario’s en het integraal waterbeheer veel indruk maakten.” Het project ‘Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100’ dat door Nederland en Bangladesh gefinancierd wordt, moet helpen bij de uitvoering. Het loopt van oktober 2018 tot september 2022.

“De steun van
Deltares wordt enorm gewaardeerd”

Giasuddin Ahmed Choudhury

Giasuddin Ahmed Choudhury is expert op het gebied van waterhuishouding. Voor het project ‘Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100’ was hij uitvoerend directeur bij CEGIS, toegevoegd algemeen directeur van de Bangladesh Water Development Board en directeur-generaal van de Water Resources Planning Organisation van het Ministerie van Waterhuishouding.


Choudhury heeft tijdens zijn loopbaan Nederland veel bezocht voor zijn werk. In 1999 deed hij een master aan het Institute of Hydraulic Engineering van de Technische Universiteit Delft en in 1981 volgde hij daar al een cursus van een jaar over land- en waterhulpbronnen.

De grootste uitdaging is de financiering van het project, legt hij uit. Ruim zestig procent van Bangladesh heeft kans op overstromingen, dus om het land, dat bijna vier keer zo groot is als Nederland, goed tegen water te beschermen is enorm kostbaar. “We zijn bezig om een Deltafonds tot stand te brengen. Zo heeft de Wereldbank geholpen om een investeringsplan te maken en we zijn nu verschillende partijen aan het benaderen om te investeren.”


De gevolgen van klimaatverandering zijn groot in Bangladesh, vertelt Choudhury. Zo neemt de intensiteit van cyclonen toe, hevige wervelstormen met enorme windsnelheden, hoge golven, zware regenval en modderstromen, maar ook droogtes zijn een probleem en natuurlijk is de zeespiegelstijging een gevaar.


Nauwe samenwerking

Deltares werkt al jaren nauw samen met het Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) en het Institute for Water Modelling (IWM), onderzoeksinstituten in Bangladesh waar Choudhury eerder in zijn carrière voor werkte. “De steun van Deltares wordt enorm gewaardeerd.” Op de vraag wat Deltares kan leren van de samenwerking met de onderzoeksinstituten in Bangladesh antwoordt Choudhury: “Ze hebben enorm veel kennis vergaard door de problemen op te lossen waar het land mee te maken heeft. Deltares kan hier gebruik van maken om hun kennis verder te vergroten.”


Hij noemt onder andere het formuleren van verschillende scenario’s in het deltaplan en de samenwerking bij het toepassen van een metamodel. In een eerdere baan werkte hij al met dit type modellen, “een besluitvormingsinstrument om de formulering, analyse en evaluatie van alternatieve projecten en programma’s te ondersteunen met als doel ze toe te passen,” legt hij uit. De focus ligt op de samenhang tussen verschillende effecten in plaats van details van afzonderlijke processen. In dit geval bleek dat ook goed bruikbaar. “Via een metamodel konden we het project beter plannen en de beste mogelijkheden selecteren voor beleidsmakers.”

De drie onderzoeksinstituten besteden veel aandacht aan integraal waterbeheer in het deltaplan. Choudhury licht toe: “We proberen ervoor te zorgen dat alle organisaties in Bangladesh die zich op wat voor manier dan ook bezighouden met water goed samenwerken. Ook streven we ernaar de expertise binnen deze organisaties te vergroten.” Hij zou graag zien dat Deltares en de Bengaalse onderzoeksinstituten nog meer samen gaan werken. “Zo zou enkele jaren on-the-job training bij Deltares erg nuttig zijn. Omdat het instituut voortdurend de kennis vergroot en de verschillende analytische instrumenten verfijnt, zal zo’n training de experts uit Bangladesh helpen om expertise te verwerven om analytische instrumenten te ontwikkelen. Daarmee kunnen de problemen waar het land mee te maken heeft op een betere manier worden opgelost.”

“Enkele jaren
on-the-job training bij Deltares zou erg nuttig zijn”

Bijeenkomst in het CEIP kantoor onder begeleiding van Nederlandse waterexperts

Drinkwater en irrigatie

Waterbeheer gaat niet alleen over overstromingen, maar bijvoorbeeld ook over schoon drinkwater, de riolering en de irrigatie van landbouwgrond, legt Choudhury uit. “We hebben een grote bevolking: ruim 160 miljoen en hebben dus enorme hoeveelheden voedsel, vooral rijst, nodig. Tegenwoordig laten we dat ook in het droge seizoen groeien en daar hebben we veel water voor nodig.”


Bangladesh ontwikkelt zich snel en zal naar verwachting in 2030 een land met een hoger middeninkomen worden. “Het Deltaplan zal de armoede erg helpen verminderen,” verwacht Choudhury. “In Nederland gaat het bij waterbeheer vooral om risicomanagement, maar wij hebben ook veel sociaaleconomische uitdagingen.” Technische oplossingen zijn om die reden niet genoeg, weet hij. “Ze moeten ook sociaal en ecologisch acceptabel en economisch haalbaar zijn. Daar werken we nu aan.”

Wat doet Deltares in Bangladesh? 

  • Deltares is al bijna dertig jaar betrokken bij het mitigeren van oevererosie langs de Brahmaputra-Jamuna;
  • Deltares adviseert de Wereldbank bij de ontwikkeling van een vaarweg en economische corridor tussen Kolkata en Assam in India via rivieren in Bangladesh;
  • Deltares adviseert over drinkwatervoorziening voor Dhaka (vervuiling en steeds lagere grondwaterstanden);
  • Deltares adviseert over waterbeheer in polders.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderzoek, neem dan contact met ons op.

William Oliemans

Expert Delta Management

Bangladesh telt maar liefst 500 rivieren. Het land ligt aan de grootste delta ter wereld, op minder dan vijf meter boven zeeniveau. Overstromingen zijn er een jaarlijks terugkerend probleem, vooral tijdens het regenseizoen, tussen juni en september, wanneer ook veel smeltwater uit de Himalaya komt.