Bekijk de Wereld Water Atlas

Wereld Water Atlas

“Laten zien dat wat moet, ook kan”

Een platform waar landen praktijkvoorbeelden en geleerde lessen uitwisselen voor het aanpakken van watergerelateerde rampen en vertalen naar oplossingen. Dat is het doel van de Wereld Water Atlas, een initiatief van de Nederlandse Watergezant, Henk Ovink.

Met de Wereld Water Atlas krijgen wereldwijd lokale en (inter)nationale besluitvormers, overheden, bedrijven en burgers instrumenten aangereikt om de waterproblematiek aan te pakken. De atlas verzamelt, koppelt, ontsluit en verspreidt kennis, data, best practices en inspirerende lokale initiatieven.


De Wereld Water Atlas is opgezet door Deltares, het Planbureau voor de Leefomgeving en de IABR. Ook is de Atlas onderdeel van het actieplan van het
UN/World Bank High Level Panel on Water.

De stad Brisbane heeft per inwoner haar waterverbruik tijdens de Millennium Drought verminderd van 300 naar 127 liter.

Inzicht in water

“De Wereld Water Atlas is onderdeel van onze wereldwijde campagne om het inzicht in, en het begrip van de wereldwijde waterproblematiek te vergroten en het bewustzijn te versterken. Bij en voor iedereen: kinderen, onderzoekers, ondernemers en bestuurders. Inzicht in water met al haar afhankelijkheden helpt om water integraal te waarderen en het inclusief en duurzaam te managen. Water is dé hefboom voor duurzame ontwikkeling.


Met de Wereld Water Atlas laten we zien hoe de complexe maar fantastische relaties van water werken aan alle duurzaamheidsdoelen. Met al die verschillende belangen, met klimaat, gezondheid, voedselzekerheid, veiligheid, gelijkheid en verstedelijking. Zo laten we zien dat wat moet ook kan, onderweg naar een echt betere wereld voor iedereen”.


Henk Ovink, Nederlandse watergezant​​​​​​​

Het negeren van de zeespiegelstijging
zou kunnen resulteren in tot wel
50 biljoen dollar schade wereldwijd per jaar.