Om de uitdagingen van overstromingen en droogtes aan te pakken hebben landen traditioneel op infrastructurele maatregelen vertrouwd, zoals hogere dijken bouwen en meer water opvangen voor drogere perioden, legt Van Beek uit. “Deze casestudy benadrukt het feit dat efficiënte governance net zo belangrijk is. Maar het is behoorlijk complex om dat op een slimme manier te organiseren.” Hij doelt op de manier waarop alle partijen betrokken bij het beheer van overtromingen en droogtes moeten samenwerken en rekening houden met elkaar. Niet alleen de verschillende overheidsorganen, maar ook diverse organisaties, wetenschappers en burgers.

Eelco van Beek

Waterbeheerexpert

Eelco van Beek is een onafhankelijke consultant die van 1976 tot 2022 als waterbeheerexpert bij Deltares heeft gewerkt. Hij is betrokken geweest bij veel ontwikkelingsprojecten van waterbronnen, variërend van lange termijnplanning tot realtime exploitatieprojecten en van haalbaarheidsonderzoeken tot plannen voor stroomgebieden. 

“Landen kunnen hun systeem grondiger en systematischer verbeteren.”

Eelco van Beek - Waterbeheerexpert 

Een methode om continu te verbeteren

De casestudy ‘The combined management of floods and droughts in the Netherlands. An EPIC Response application’ volgt op het in 2021 gepubliceerde rapport ‘An EPIC Response: Innovative Governance for Flood and Drought Risk Management’. Dat rapport bood een innovatieve governance aanpak voor het beheer van overstromingen en droogtes samen. Na feedback van experts uit de praktijk zijn Deltares en de Wereldbank weer samen gaan werken om van het rapport een methode te maken waarmee landen kunnen beoordelen wat de staat van hun risicomanagementsystemen voor overstromingen en droogtes is en wat verbeterd kan worden. Van Beek: “Hiermee kunnen landen hun systemen voortdurend verbeteren, afhankelijk van wat nodig is in hun situatie.” Er zijn pilots met de methode in verschillende landen in Afrika en Azië gedaan en de methode heeft ook tot deze toepassing in Nederland geleid.

Droogtemanagement verbeteren

Nederland, een land dat van oudsher veel onder overstromingen heeft geleden, heeft volgens Van Beek een doeltreffend managementsysteem voor overstromingen. Innovatieve Nederlandse projecten op dit gebied die andere landen inspireren zijn onder andere Ruimte voor de rivieren en het Nationaal Deltaprogramma. De managementsystemen voor droogtes zijn echter niet zo geavanceerd als het overstromingsmanagement in Nederland. “De toepassing van het EPIC Response rapport in Nederland biedt ideeën op basis van het meer geavanceerde managementsysteem voor overstromingen om hierdoor sneller te zorgen voor de nodige verbeteringen in droogtemanagement”, zegt Van Beek. Hij hoopt dat het EPIC Response rapport, de beoordelingsmethode en het groeiend aantal pilot-toepassingen nuttig zijn voor overheden en organisaties wereldwijd die aan waterveiligheid en rampenbeheer werken.