Water is en blijft de basis van ons leven. Dat is het uitgangspunt van de UN Water Conference in New York. Nathalie Olijslager is vanuit de Nederlandse overheid als Program Director actief in de organisatie. Ze vertelt over het nut en de noodzaak van deze conferentie en welke rol kennisinstituten - zoals Deltares - hierin hebben.

Waarom is Nederland samen met Tadzjikistan co-host van de conferentie?

‘Nederland is gevraagd vanwege de vele kennis over water die we hebben verworven, Tadzjikistan wil meer aandacht voor water en agendeerde vijf jaar geleden de ‘International Decade for Action, “Water for Sustainable Development’ (2018-2028). Dat land bestaat vooral uit bergen en ziet haar vele gletsjers smelten. Water is hun goud. Zij zitten op een hoogvlakte, wij in een delta en hebben eilanden in ons Caribisch gebied. We vullen elkaar goed aan, from Source-to-Sea. Naast deze twee landen zijn de VN-organisaties UNDESA en UN-Water betrokken bij de organisatie.’

Wat is het belang van deze conferentie?

‘Het was alweer 46 jaar geleden dat de laatste UN-waterconferentie werd gehouden, in Argentinië. Met deze conferentie willen we bereiken dat bij regeringen de alarmbellen afgaan en dat ze zich realiseren dat water invloed heeft op bijna alle grote crises in de wereld. We hopen dat alle belanghebbenden, van regeringsleiders tot CEO’s van bedrijven, nadenken over het belang van water en welke impact het heeft voor iedereen op deze aarde. Doel van deze conferentie is het opstellen van een ‘water actie agenda’, waarin we met z’n allen definiëren welke acties nodig zijn om de uitdagingen op het gebied van water het hoofd te bieden en te versnellen. Iedereen kan zijn commitment toevoegen in de water actie agenda met de acties die ze gaan uitvoeren. We brengen mensen bij elkaar door met elkaar in gesprek te gaan. De conferentie moet wereldwijd meer begrip en waardering opleveren, zodat er voor iedereen schoon en voldoende water is.’

“Regeringen moeten zich realiseren dat water invloed heeft op bijna alle grote crises in de wereld.”

Nathalie Olijslager Jaarsma - Program director for the 2023 UN Waterconference

Nathalie Olijslager- Jaarsma

Program director for the 2023 UN Waterconference

Nathalie werkt sinds 25 jaar voor de Nederlandse overheid, in verschillende functies en als diplomaat in Zuid-Afrika, Hongarije en de VS. Zij is bijzonder ervaren in het verbinden van verschillende ervarings- en kennisgebieden en het samenbrengen van mensen uit deze verschillende gebieden, bijvoorbeeld ontwikkelings­samenwerking en handel, ngo's en de particuliere sector.

Is die samenwerking de grote uitdaging?

‘Ja, we kunnen meer samenwerken. Er is kennis, er is geld, maar de samenwerking en samenhang in de waterprojecten kunnen beter. Een voorbeeld is het thema ‘water en gezondheid’. Door samen acties te bedenken gericht op de gezondheid, zorg je dat ze toegang tot schoon drinkwater houden. In het voorbereidingsproces van de conferentie proberen we te faciliteren bij het oprichten van coalities, met vertegenwoordigers van landen, kennisinstituten, ngo’s, banken, grote bedrijven en onderdelen van de VN. Deze coalities gaan samen in een regio of land een problematiek te lijf, zoals het beschermen van de kust tegen hoogwater.’

Bijdrage Deltares 

De VN Water Conferentie vindt plaats op het hoogste politieke niveau, maar kan niet zonder de inbreng van de wetenschap. Deltares ondersteunt de Nederlandse overheid in het voorbereidingsproces door inhoudelijk advies, bijvoorbeeld door de deelname aan de klankbordgroep. Daarnaast werkt Deltares samen met veel partners aan de voorbereiding van inhoudelijke sterke events, op thema’s zoals Valuing Water, Resilient Cities en Water, Peace and Security. De meeste van onze sessies zijn gerelateerd aan commitments voor de Water Action Agenda. Een overzicht van de betrokkenheid van Deltares in de UN Water Conference en de New York Water Week is beschikbaar op de website. Of je op de conferentie in New York bent of niet, kom vooral met ons in gesprek over de manieren waarop we tot integraal waterbeheer kunnen komen. 


Ook binnen Deltares zelf, op het niveau van onze eigen campus, vinden we het belangrijk om zuinig en duurzaam om te gaan met water. Daarom zijn we gestart met de campagne #waterwegonnado om de medewerkers van Deltares te betrekken en uit te nodigen, met de slogan: And you, let us know waterYOUgonnado ?

Welke rol kunnen kennisinstituten spelen, zoals Deltares?

‘Als je als overheid veranderingen wilt doorvoeren, wil je weten hoe dat moet. We hebben data en onderzoek nodig om beleid te kunnen maken en daar helpen kennisinstituten ons bij. Door aan de kennisinstituten te vragen hoe het zit, haal je betrouwbare informatie naar boven je die met iedereen kan delen. Niet alle landen hebben een kennisinstituut of werken nauw met ze samen. Kennisinstituten als Deltares kunnen deze landen helpen om zich verder te ontwikkelen. Voor de VN Water Conferentie dragen Deltares experts op meerdere manieren bij. Ze ondersteunen de Nederlandse overheid in de voorbereiding door deelname aan de klankbordgroep. Daarnaast dragen ze bij aan de water actie agenda. In sommige gevallen is het samen met de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld voor het oprichten van het International Panel for Delta’s and Coasts. Maar ze werken ook met andere partners en moedigen ze aan om ook aan commitments mee te werken.’

“De conferentie moet wereldwijd meer begrip en waardering opleveren, zodat er voor iedereen schoon en voldoende water is.”

Nathalie Olijslager-Jaarsma - Program director for the 2023 UN Waterconference

Over de waterconferentie

De UN Water Conference vindt aanstaande 22 – 24 maart plaats in het VN-hoofdkwartier in New York. De Conferentie wil een keerpunt voor de wereld worden, dat belanghebbenden samenbrengt en moet zorgen voor een versnelde invoering en impact voor de uitdagingen rond water. De conferentie omvat zes plenaire sessies en vijf interactieve dialogen en nevenevenementen georganiseerd door deelnemers.

En jullie leren ook van de lokale bevolking?

‘Zeker. Ik sprak op een conferentie in Kopenhagen een Canadese professor met roots van een inheems volk. Zij vertelde dat bij haar volk verhalen van generatie op generatie zijn overgedragen over hoe zij met het land en water omgaan. Veel inheemse volkeren zijn niet locatiegebonden, maar leven in een regio waar ze zich aanpassen aan de omgeving. Bij de Aboriginals vertelde de natuur ze waar het water zich onder de grond bevond en wanneer het op was, zodat ze naar de volgende waterput konden trekken. Het is interessant om meer te waarderen wat deze volkeren over de natuur weten. Kennisinstituten kunnen ook met deze groepen in gesprek gaan om samen naar oplossingen te zoeken.’

Kunnen de lezers van DeltaLife iets doen om water op de agenda te zetten?

Spread the word and join the process. Deel je kennis niet alleen binnen je eigen netwerk met je ‘watervrienden’, maar draag het over op anderen. Ga eens op een school voor de klas staan en geef een gastles over hoe je met water kunt omgaan. Want uiteindelijk moeten we er met z’n allen van bewust zijn hoe belangrijk water voor ons is. Op Bermuda liggen op het dak van ieder huis steentjes. Wat blijkt? Af en toe regent het hard in Bermuda, maar er zijn veel momenten van droogtes. Elke inwoner is verplicht om regenwater via hun dak op te vangen. Die steentjes houden het water vast en voeren het af. Zo bedenkt iedereen z’n eigen creatieve oplossingen en kunnen we nog veel van elkaar leren.’

Op 18 – 24 Maart 2023 vindt de New York Water Week plaats, met een aanvullend programma waar alle belanghebbenden, bedrijven, ondernemers, ngo's, scholen, artiesten, innovators en makers de mogelijkheid hebben om ideeën en best practices te presenteren.