Klimaatpositief ontwerp gunstig voor iedereen

In het white paper ‘Climate-positive marine developments’ doet Deltares de oproep om mariene ontwikkelingen op een klimaatpositieve manier te ontwerpen. Het kan binnen de projecten actief de biodiversiteit vergroten en de CO2-uitstoot verminderen.

Wereldwijd staan mariene ecosystemen onder druk door het ingrijpen van de mens en klimaatverandering. De uitbreiding van havens of de bouw van eilanden zorgen voor extra schade aan de al verzwakte ecosystemen.


Om dit tegen te gaan, heeft Deltares in de afgelopen jaren veel kennis opgedaan met thema’s zoals ‘Building with nature’ en ‘klimaatneutraal bouwen’. Het white paper ‘Climate-positive marine developments’ gaat nog een stap verder in duurzaam bouwen. “Een klimaatpositief ontwerp wil zeggen dat je conceptueel, dus vanaf het begin, zo gaat bouwen dat het meer biodiversiteit en natuur oplevert dan er aanwezig was in de omgeving”, zegt Robin Morelissen, samen met Ellis Penning auteur van het white paper.

Mineraal olivijn

Klimaatpositief ontwerpen kan een oplossing zijn bij het ontwikkelen van nieuwe infrastructuur, zoals de aanleg/uitbreiding van een haven of de ontwikkeling van een kunstmatig eiland. “Maar je kunt ook denken aan een kustproject dat na vele jaren aan een grondige renovatie toe is”, zegt Morelissen, expert op het gebied van kusthydrodynamica.


Door bij het ontwerp meerdere functies en doelstellingen te combineren, pak je alle uitdagingen aan. Denk aan het ontwerpen van ontziltingsinfrastructuur die bijdraagt aan koraalherstel of een nieuwe leefomgeving voor het zeeleven creëert. “En combineer dat met een onderzoekscentrum om kennis op te doen en te delen, zodat je bijvoorbeeld koraaltuinen ook op andere plekken kunt toepassen. Een ander voorbeeld is de combinatie van drijvende zonnepanelen met aquacultuur voor de energievoorziening.” Het white paper noemt verder het gebruik van het olivijn als oplossing, een mineraal dat CO2 kan opnemen. “Dat kun je verwerken in bouwmaterialen.”

Infrastructuur als basis voor natuurlijke habitatontwikkeling

“Een klimaatpositief ontwerp wil zeggen dat je conceptueel, dus vanaf het begin, zo gaat bouwen dat het meer biodiversiteit en natuur oplevert dan er aanwezig was in de omgeving.”

Robin Morelissen - Kustexpert

Conceptuele ideeën voor een klimaatpositieve ontwikkeling van een (kunstmatig) eiland ten opzichte van de traditionele aanpak

Samenwerken aan betere biodiversiteit en klimaat 

Overheden, de industrie, ngo's en kennisinstellingen moeten samen de handen ineen slaan om klimaatpositief ontwerpen in te voeren bij mariene ontwikkelingsprojecten. Deltares wil daar graag een rol in spelen als spin in het web. “Wij hebben alle disciplines in huis, van ecologen tot kennis over de financiering van projecten. Zo werken we ook samen met startups, die kunstmatige riffen ontwikkelen als vorm van kustbescherming. We kunnen ook proefprojecten in onze testfaciliteiten toetsen.” Morelissen nodigt dan ook iedereen uit om het white paper te lezen. “Waar mogelijk ondersteunen we en werken we samen om klimaatpositieve ontwikkelingen te starten en op te schalen. Het levert een betere biodiversiteit, leefomgeving en klimaatbestendigheid op en dat is gunstig voor iedereen.”

Deltares organiseerde samen met andere organisaties een inspirerend event over klimaatpositief ontwerpen op de World EXPO2020 in Dubai in het duurzame NL Paviljoen.