02

03

Waterwinning nu

Bodem- en watersystemen

Een veranderende vraag naar drinkwater vraagt om flexibiliteit van een winning, maar de precieze invulling hiervan verschilt per soort winning. Om focus aan te brengen om zo concreet en relevant mogelijk flexibele oplossingen voor de toekomst te ontwerpen, zijn zes archetypische winningen gedefinieerd die representatief zijn voor de winningen van Vitens, dan wel in de toekomst relevant kunnen zijn.

Om te komen tot een aantal archetypische winningen, hebben we de winningen van Vitens ingedeeld op basis van een aantal eigenschappen: kwetsbaarheid, landgebruik en type waterbron (oppervlaktewater, oevergrondwater, grondwater).

Bekijk type winningen in Nederland

Zes archetypische winningen

Op basis van deze eigenschappen onderscheiden we de volgende zes archetypische winningen waarvoor wij vormen van flexibiliteit zullen verkennen:

In onderstaande tabel zijn voor de zes gekozen archetypen kenmerkende eigenschappen samengevat

Archetypen

Type bron

Landgebruik omgeving

Voorbeeld

Risico’s

Kwetsbaarheid

Diepe grondwater­winning, landelijke omgeving

Grondwater

Landbouw en/of natuur

Spannenburg (inclusief puttenveld Oudega), Diepenveen

Verzilting (upconing)

Minst kwetsbaar

Ondiepe grondwaterwinning, landelijke omgeving

Grondwater

Landbouw en/of natuur

Haarlo Olden-Eibergen

Hoenderloo

Hardheid, chemische puntverontreinigingen, vermesting

Matig kwetsbaar

Ondiepe grondwaterwinning, stedelijke omgeving

Grondwater

Stad

Zeist, Bunnik

Puntbronnen, RWZI, organische micro­verontreinigingen

Kwetsbaar

Oevergrondwater winning

Oevergrondwater

Landbouw en/of natuur

Vechterweerd, Engelse Werk

RWZI, Organische micro­verontreinigingen

Kwetsbaar

Oppervlaktewaterwinning met bekkens

Oppervlakte water

Landbouw en/of natuur

Imaginair, kwelwater Flevoland

Organische micro­verontreinigingen

Kwetsbaar

Decentrale winning

Regenwater

Stad

Imaginair

Organische micro­verontreinigingen

Matig kwetsbaar

Download de PDF