02

04

Trends en ontwikkelingen

Nederland in beweging 

Voor de komende honderd jaar verwachten we belangrijke ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven met invloed op de waterkwaliteit en waterkwantiteit in Nederland.

Deze ontwikkelingen kunnen worden samengevat als volgt:

  • Ontwikkeling in vraag en aanbod: deze ontwikkeling hangt af van de beschikbaarheid en kwaliteit van het drinkwater en de mate van innovatie en doorgevoerde veranderingen, zoals deregulering, verduurzaming of toenemend ruimtegebrek;
  • Veranderende omgeving (bijvoorbeeld klimaatverandering): op deze ontwikkeling hebben we weinig tot geen invloed.

Nieuwe patronen in watervraag

Combinaties van verschillende ontwikkelingen kunnen leiden tot verschillende patronen in vraagontwikkeling. We onderscheiden in Flexibele winningen een viertal patronen die elk een andere mate van flexibiliteit vragen van drinkwaterwinningen:


Veel dynamiek, voorspelbaar patroon (Het ritme)
Veel dynamiek, onvoorspelbaar patroon (De willekeur)
Weinig dynamiek, voorspelbaar patroon (De rust)
Weinig dynamiek, onvoorspelbaar patroon (De wending)


Klik op een van de kwadranten om de bijbehorende verhaallijn te verkennen. Hierin zijn ontwikkelingen geschetst die zouden kunnen leiden tot het betreffende vraagpatroon. 


Deze verhaallijnen prikkelen de verbeelding en maken het concept ‘flexibiliteit’ beter te begrijpen. De veranderingen in vraagpatroon vereisen elk een vorm van flexibiliteit van de drinkwaterwinning. Deze verhaallijnen prikkelen de verbeelding en maken het concept flexibiliteit beter te begrijpen.

Veel dynamiek (tijd)

Voorspelbaar

Onvoorspelbaar

Weinig dynamiek (tijd)