Project­informatie

Flexibele drinkwaterwinningen is een samenwerking van Vitens, Deltares en Ruimtevolk. Het project is financieel mogelijk gemaakt vanuit Vitens, Deltares Strategisch Onderzoek en TKI Deltatechnologie.


Het project Flexibele drinkwaterwinningen bestaat uit verschillende onderdelen waarvan achtergrondrapporten beschikbaar zijn:

Wij danken overheden, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennispartijen die bijgedragen hebben aan Flexibele drinkwaterwinningen door hun deelname aan de inspiratiebijeenkomsten en werksessies. 

Doorkijk

De drinkwatervoorziening blijft een belangrijke opgave in Nederland. Dit project is onderdeel van vele onderzoeken en activiteiten die bij moeten dragen aan een robuuste, flexibele en duurzame drinkwatervoorziening. De initiatiefnemers zien dit als een start en blijven werken aan dit onderwerp en roepen andere partijen op om goede voorbeelden en kennis uit te blijven wisselen om zo de flexibele winningen vorm te gaan geven.  

Contact

Wilt u meer weten over het project Flexibele drinkwaterwinningen, neem dan contact met ons op:

Vitens

Renske Terwisscha van Scheltinga

Projectleider Flexibele drinkwaterwinningen 

renske.terwisschavanscheltinga@vitens.nl

Rian Kloosterman

Strategisch beleidsadviseur

rian.kloosterman@vitens.nl 


Deltares

Hilde Passier

Projectleider Flexibele drinkwaterwinningen

hilde.passier@deltares.nl Ruimtevolk

Anne Seghers

Stedenbouwkundige, directielid RUIMTEVOLK

anne.seghers@ruimtevolk.nl

Meer lezen

Vitens Langetermijnvisie