01

01

Introductie

Nederland verandert

Els van Grol 

Directeur winning en zuivering, Vitens

Grote en complexe opgaven kenmerken deze tijd. Het klimaat wordt extremer, de maatschappelijke uitdagingen zijn divers, en ruimtelijke transities zijn nodig om ons land prettig leefbaar en bewoonbaar te houden. We willen veel in de beperkt beschikbare ruimte; een miljoen woningen, een vitaal landelijk gebied, natuurontwikkeling en ruimte bieden aan de energietransitie. Dit alles heeft effecten op de beschikbaarheid en kwaliteit van het drinkwater.

Nu al staan die beschikbaarheid en kwaliteit vaak onder druk. En de verwachting is dat die zal toenemen. Daarom denken we nu al na over de drinkwater-voorziening van de toekomst. We bereiden ons voor op veranderende omstandigheden. 


Verschillende strategie├źn kunnen bijdragen aan Nederland blijven voorzien van voldoende en schoon drinkwater. Het verminderen van waterverbruik, inzet van technologische innovaties, aanpassing van drinkwaterinfrastructuur, ├│f het flexibeler maken van drinkwaterwinningen zelf. 


Het onderzoek Flexibele drinkwaterwinningen maakt aan de hand van oplossingsconcepten inzichtelijk op welke wijze drinkwaterwinningen toekomstbestendiger kunnen worden door meer flexibiliteit in te bouwen.

Wat zijn flexibele drinkwaterwinningen?

Flexibele drinkwaterwinningen kunnen zich snel aanpassen aan verwachte en onverwachte verstoringen of veranderingen. Denk hierbij aan plotse veranderingen in drinkwatervraag, of in aanbod in tijden van droogte, of aan verstoringen zoals een verontreiniging die ervoor zorgt dat er geen water gewonnen kan worden uit een bron. Ook veroorzaken deze winningen zelf geen negatieve impact op de omgeving.

Een flexibele drinkwaterwinning:

- Heeft het vermogen om op korte termijn productiecapaciteit op of af te schalen; 

- Kan veranderingen in waterkwaliteit opvangen; 

- Minimaliseert effecten van winning op omgeving.

Els van Grol 

Directeur winning en zuivering, Vitens