02

05

Welke oplossing wanneer en waar

Welke oplossing wanneer en waar

De verschillende oplossingsconcepten zijn meer of minder goed toepasbaar bij verschillende type winningen, drinkwatervraag, en toekomstige scenario’s en ontwikkelingen. Klik op een van de concepten om te ontdekken bij welke situatie het concept goed past.

Concepten voor flexibele drinkwaterwinning

Zoet en zout

Bronnenstad

Schakelen

Wateraccu

Archetypische winningen

Ondiep grondwater, landelijke omgeving

Ondiep grondwater, stedelijke omgeving

Oevergrondwater

Stedelijk/grondwater K1: funderingsschade, bodemdaling, grondwateroverlast

Overzicht van gebieden met bodemdaling en grondwateroverlast voor stedelijke functies tussen nu en 2050 onder KNMI’14 WH klimaatscenario voor 2050 met peilindexatie. Bron: Deltares, 2021 via www.klimaateffectatlas.nl. NB. de productiewijze van de bodemdalingscijfers voor Flevoland wijkt af van andere delen in Nederland, waardoor de onzekerheid van de berekende bodemdaling tot hier relatief groot is.

Oppervlaktewater
met bekkens

Stedelijk/grondwater K1: funderingsschade, bodemdaling, grondwateroverlast

Overzicht van gebieden met bodemdaling en grondwateroverlast voor stedelijke functies tussen nu en 2050 onder KNMI’14 WH klimaatscenario voor 2050 met peilindexatie. Bron: Deltares, 2021 via www.klimaateffectatlas.nl. NB. de productiewijze van de bodemdalingscijfers voor Flevoland wijkt af van andere delen in Nederland, waardoor de onzekerheid van de berekende bodemdaling tot hier relatief groot is.

 Decentrale winning (evt. met bekkens)

Stedelijk/grondwater K1: funderingsschade, bodemdaling, grondwateroverlast

Overzicht van gebieden met bodemdaling en grondwateroverlast voor stedelijke functies tussen nu en 2050 onder KNMI’14 WH klimaatscenario voor 2050 met peilindexatie. Bron: Deltares, 2021 via www.klimaateffectatlas.nl. NB. de productiewijze van de bodemdalingscijfers voor Flevoland wijkt af van andere delen in Nederland, waardoor de onzekerheid van de berekende bodemdaling tot hier relatief groot is.

Toekomstscenario's

Het ritme

De willekeur

De rust

De wending