Deltares brengt Oude Hollandse Waterlinie tot leven

Met ‘Project 1672’ herschept Deltares een iconisch stukje Nederlandse geschiedenis. Met behulp van moderne technologie brengen we de Oude Hollandse Waterlinie weer tot leven. Maar het is ook een mooi voorbeeld van co-creatie.

In 1672 kwam de regering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden met een innovatieve vorm van verdediging als oplossing tijdens de Frans-Nederlandse Oorlog. De regering besloot grote delen van Holland, Utrecht en Brabant onder water te zetten, waardoor een ondoordringbare waterlinie ontstond om de opmars van het Franse leger te stoppen. Achttien maanden lang probeerden de Fransen de waterlijn over te steken, tevergeefs. Het was een staaltje van improvisatie en waterbeheer. 


Deze immense overstroming roept de vraag op:

Hoe hebben ze dat gedaan?

Nabootsing van 1672

Ter gelegenheid van het 350-jarig jubileum werkte Deltares samen met partners om de overstroming in een simulatie met de D-HYDRO Suite 1D2D na te bootsen en het verhaal van de Waterlinie te vertellen. Daaruit kwamen verassende parallellen met hedendaagse uitdagingen naar voren, zoals zoutindringing en waterverdeling.

Co-creatie

Maar dit project gaat niet alleen over het herscheppen van geschiedenis; vanaf het begin ging het ook om co-creatie. Het bouwen van een historisch model en het combineren van expertise uit meerdere disciplines, waaronder cultuurgeschiedenis, fysische geografie en ook waterbeheer. Het past helemaal in onze digitale transformatie, slimme co-creatie staat daarbij centraal. Op een agile manier werkten we met korte sprints. Iedereen leverde een bijdrage aan de oplossing. Dat werkte verrassend goed, ook gezien de vele onzekerheden die er waren.

Meer informatie

Koen Berends

Expert rivierdynamica en binnenvaart