De komende tien jaar neemt het aantal windmolens op de Noordzee een grote vlucht. Deltares werkt samen met andere partijen aan innovatieve funderingsoplossingen voor windturbinepalen, zodat wind op zee duurzaam en een van de goedkoopste opties voor elektriciteitsopwekking wordt en blijft.

Meer windmolens,
minder kosten

Het kabinet wil de windproductie op zee in 2030 verdubbelen van 11 Gigawatt (GW) nu naar 21 GW in 2030. Vijfenzeventig procent van het Nederlands elektriciteitsverbruik komt dan uit wind- en zonne-energie, daarvan komt de helft van windenergie op zee. Daarnaast heeft het kabinet de ambitie om de productie van wind op zee te verhogen naar 70GW in 2050.


''De windturbines worden steeds groter en krachtiger. De funderingspalen (monopalen) waarop de windturbines staan, zijn nu 7 tot 9 meter in omvang en dat zal stijgen naar 11 tot 12 meter. Wij kijken naar oplossingen zodat het ontwerp en de installatie van de fundering duurzamer worden en bijdragen aan de haalbaarheid van kostenreductie van offshore windenergie”, zegt Ahmed Elkadi, hoofd Energy & Underground Infrastructure van Deltares. Zijn afdeling richt zich specifiek op de funderingen van de windmolens waar flink op kan worden bespaard. Ongeveer een kwart van de investering in offshore windturbines wordt namelijk besteed aan de fundering.

Ahmed Elkadi,

Afdelingshoofd energie en ondergrondse constructies van Deltares

Ahmed Elkadi heeft een brede achtergrond in geotechniek en civiele techniek. Hij heeft jarenlange ervaring met R&D-projecten op het gebied van innovatieve installatie- en ontmantelingsmethoden voor funderingen van offshore windturbines. Elkadi vertegenwoordigt Deltares in The Golf Cooperation Council (Midden-Oosten Golfregio) als business manager. Hij is programmamanager van het onderzoeksprogramma duurzame energietransitie bij Deltares.

Deltares werkt in verschillende Joint Industry Projects aan innovatieve en duurzame oplossingen om de kosten van windenergie te beperken. Een van de projecten richt zich op een ‘stillere’ techniek om de palen in de bodem te heien. Hydraulisch heien is momenteel de meest gebruikte methode, maar veroorzaakt geluidsschade voor het onderwaterleven.


Het project SIMOX gaat nog iets verder en combineert een aantal installatietechnieken en stemt deze op elkaar af. “Door meerdere innovaties in een project samen te brengen, kunnen commerciële partijen tenminste een van deze technieken naar verwachting over vijf jaar toepassen en kunnen we sneller opschalen naar de gestelde doelen van de overheid”, besluit Elkadi.

Circulair ontmantelen

Een ander project, genaamd Hydraulische Paalafzuiging, ontwikkelt een techniek om de ontmanteling van afgeschreven windmolens goedkoper en milieuvriendelijker te maken. Elkadi: “De levensduur van de windturbines is 20 tot 25 jaar. Bij de ontmanteling wordt de paal afgesneden tot een paar meters onder de zeebodem en dus blijft een groot deel van het ijzer in de grond achter. Wij kijken naar een techniek om de paal in z’n geheel uit de bodem te halen.”

Deltares werkt aan verschillende projecten mee om wind op zee kostenbesparender en duurzaam te maken

Meer informatie

Ahmed Elkadi

Afdelingshoofd energie en ondergrondse constructies