Lage temperatuur­verwarming in bestaande woningen nu al mogelijk

Om je huis aardgasvrij te maken door middel van een warmtepomp of aansluiting op een duurzaam warmtenet moet je huis geschikt zijn voor lage temperatuurverwarming. Onderzoek van WarmingUP bij ruim 200 woningen laat zien dat in 60% van de bestaande woningen lage temperatuur verwarming nu al mogelijk is zonder aanvullende isolatie of nieuwe radiatoren. Deze woningen kunnen met aanvoertemperaturen van 55°C of lager bij een buitentemperatuur van -10°C de binnentemperatuur van het huis op 20°C warmhouden. Dus 60% van de bestaande woningen is LT-ready (lage temperatuur ready).

Ivo Pothof, Expert Duurzame Energie bij Deltares:
“Het onderzoekt bevestigt onze verwachting dat huidige radiatoren overgedimensioneerd zijn. Veel bestaande woningen kunnen nu al met lagere temperaturen comfortabel verwarmd worden zonder de radiatoren te vervangen. Met 5 miljoen woningen en 5000 euro besparing per woning voor vervangingskosten levert dit een maatschappelijke besparing op van 15 miljard euro”. De metingen en analyses tonen aan dat de huidige rekenmethodes om de warmtevraag te berekenen erg conservatief zijn en een huis in praktijk sneller LT-ready (lagere temperatuur) is dan nu wordt aangenomen. Hierdoor kunnen bestaande woningen veel goedkoper verduurzaamd worden en meerdere duurzame warmtebronnen o.a. WarmteKoudeOpslag (WKO) en aquathermie
benut worden.

De stap naar middentemperatuur voor 95% van de woningen mogelijk

Veel woningen zijn ingesteld op een aanvoertemperatuur van 75°C of hoger. De metingen en analyses laten zien dat 95% van de huidige woningen kan worden verwarmd met een ontwerp-aanvoertemperatuur van maximaal 70°C. Dit betekent dat de kloof tussen Hoog temperatuur (75°C 90°C) naar Midden temperatuur (55°C - 70°C) minder groot is dan werd aangenomen. Warmtebedrijven en woningcorporaties kunnen hierdoor makkelijker de stap maken naar Midden temperatuur distributie en aansluiten op een duurzaam warmtenet.

Met 5 miljoen woningen en 5000 euro besparing per woning voor vervangingskosten levert dit een maatschappelijke besparing op van 15 miljard euro

Ivo Pothof - Expert Duurzame Energie

Meetcampagne met 220 huishoudens variërend in bouwjaar en type

Het onderzoek bestond uit een grote meetcampagne waar 220 huishoudens aan mee deden. De woningen varieerden in bouwjaar van voor 1974 tot na 1991 en in type van vrijstaand huis tot appartement. Hiermee is een representatieve steekproef opgezet, waardoor een goed beeld ontstaat over de mogelijkheden in de hele woningvoorraad.


Bij alle deelnemende huishoudens zijn de aanvoer- en retourtemperatuur en de volumestroom van/naar de radiatoren gemeten met behulp van sensoren. Op basis van de metingen tijdens de koudste dagen in de afgelopen twee winters is de minimale aanvoertemperatuur per type woning bepaald. Vervolgens is de aanvoertemperatuur bij alle woningen bijgesteld naar een lagere temperatuur. Door middel van een periodieke enquête gaven bewoners aan hoe zij de warmte in het huis ervaarden; voelde het nog behaaglijk genoeg.

WarmingUP

Het onderzoek is uitgevoerd door Deltares, Feenstra en Leiderdorp Instruments in samenwerking met de warmtebedrijven. Dit onderzoek maakt deel uit van WarmingUP en is specifiek gericht op het ontwikkelen van nieuwe methodes voor het kosteneffectief opschalen van de aanleg van warmtenetten. In WarmingUP werken ruim veertig partijen uit de hele warmteketen samen aan het ontwikkelen van toepasbare kennis, zodat collectieve warmtesystemen betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar zijn voor de warmtetransitie. Het rapport wordt binnenkort gepubliceerd via de WarmingUP-website.

Meer informatie

Ivo Pothof

Expert Duurzame Energie