Tampa Bay, Florida

Nieuwe manieren om de Tampa Bay, Florida te beschermen

Zoals in veel andere deltagebieden wereldwijd hebben de bewoners van de Tampa Bay, Florida regio aan de westkust van Florida te maken met de dreigende zeespiegelstijging. Vervuiling van het zeewater is een ander probleem in deze baai die verbonden is met de Golf van Mexico. Het Resilient Ready Tampa Bay project heeft experts op het gebied van stedelijke klimaatadaptatie bij elkaar gebracht om met lange termijnoplossingen te komen. Deltares was ook betrokken op het gebied van overstromingsrisico, grondwateroverlast en bodemgesteldheid.

De huidige plannen om de bevolking van de Tampa Bay, Florida gemeenschap te beschermen bestaan uit het verhogen van de zeewering (tot ongeveer 150 centimeter boven de NAVD88 standaard van 152,4 centimeter) en het installeren van pompen om regenwater te lozen. Dit zijn echter kortetermijnoplossingen omdat de zeespiegel snel zal stijgen. Het grondwaterniveau gaat evenveel stijgen en de laagste gebieden van Pass-a-Grille, een eiland in de Tampa Bay zullen naar verwachting aan het eind van de eeuw onder water staan. Door de diepe, waterdoorlatende zandlaag is het onmogelijk om dit proces tegen te gaan.


Extreme weersomstandigheden vormen een ander complex probleem voor de gemeenschappen. Het gebied heeft te maken met hoogwater op momenten dat er hevige neerslag is, ook wel samengestelde overstromingen genoemd. Daarnaast hebben zeedieren in de baai veel last van de vervuiling van hun voedingsstoffen. Afvalwater dat vervuild is door kunstmest en organische stoffen als gemaaid gras verergert het probleem alleen maar.

Tampa Bay, Florida tijdens hoogwater

Allerlei soorten overstromingen

Er zijn nieuwe oplossingen en adaptieve manieren van aanpak nodig voor deze complexe problemen. Het Resilient Ready Tampa Bay project heeft daarom diverse lokale en internationale experts op het gebied van stedelijke klimaatadaptatie samengebracht. Van 18 tot 28 april 2022 namen ze deel aan een symposium over de verschillende soorten overstromingen waar het gebied mee te maken heeft. De bijdrage van Deltares is gefinancierd door het Nederlandse consulaat in Miami.


Het Resilient Ready project is een initiatief van de Tampa Bay Regional Planning Council (een organisatie van lokale overheden) en heeft als doel ervoor te zorgen dat lokale overheden beter subsidies aan kunnen vragen. Medeprojectmanager Sarah Vitale: “We willen de capaciteit van onze lokale leiders vergroten. Ze moeten veerkrachtiger zijn als ze te maken hebben met de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van samengestelde overstromingen in onze regio.”

Hooggelegen wegen en wetlands

Een voorbeeld van een kwetsbare kustgemeenschap hier is Pass-a-Grille in Florida. Deze kleine badplaats, gelegen op een nauwe strook land, heeft veel te maken met overstromingen door vloedgolven. Er is vaak hoogwater, waardoor het grondwater door het afvoersysteem omhoogkomt en de straten enigszins overstromen. Tijdens het Resilient Ready Tampa Bay project is als een de oplossingen voor deze stad voorgesteld om de wegen naar een hogere locatie te verplaatsen. Onderdeel van dit plan is om een geleidelijke overgang tussen de zee en het land aan te leggen door gebruik te maken van waterrijke gebieden en getijdenzones. Hoewel voor deze oplossing de medewerking van landeigenaren noodzakelijk is en het plan natuurlijk niet binnen een dag uitgevoerd kan worden, biedt het wel een stabiele, veerkrachtige toekomst voor Pass-a-Grille.

Pass-a-Grille in Florida

Meer informatie

Daan Rooze

Stedenbouwkundig water expert