Welk effect heeft een verhoogde zeespiegel op de zandige kust?

Deltares en Rijkswaterstaat onderzoeken samen wat zeespiegelstijging betekent voor de zandige kust en hoeveel zand dan nodig is om de kust op zijn plaats te houden. Het werken met de natuur (met sediment, vooral zand) is een groot deel van het succes van het Nederlands kustbeleid. Voor de huidige stijging begrijpen we goed hoe dit werkt, maar wat gebeurt er bij twee of vijf meter?

De Nederlandse overheid is het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (KP ZSS) gestart om nieuwe ontwikkelingen op Antarctica te duiden en de gevolgen hiervan voor Nederland te onderzoeken. Belangrijk onderdeel hiervan is beter begrijpen hoe onze watersystemen reageren, ten aanzien van waterveiligheid, de zandige kust en zoet water.

Constante uitdaging

Samen met de specialisten van Rijkswaterstaat levert Deltares kennis om de ontwerpen van zandsuppleties te ondersteunen.


Zie ook Deltalife van juli 2021

Twee tot vijf meter

Het onderzoek voor de zandige kust berekent in 2022 hoeveel zand nodig is bij een stijging tot twee meter. De onderzoekers kijken echter ook naar de gevolgen van een drie en vijf meter hogere zeespiegel. Het onderzoek richt zich in deze fase op de relatie tussen de zandsuppleties en het lange termijn gedrag van de kust, wat tot bijstellingen kan leiden van eerdere schattingen van de zandbehoefte.

De tweede prioriteit voor dit jaar is het beter begrijpen hoe de Waddenzee zich aanpast aan de snellere zeespiegelstijging. En heeft dit gevolgen voor de hoeveelheden zand die we aan de Noordzeekust van het Waddengebied moeten suppleren? In 2023 en 2024 bekijken de partijen welke maatregelen nodig zijn qua suppleren voor de komende vijftien jaar. Rijkswaterstaat heeft in 2020 een beleidsadvies voor het kustonderhoud opgesteld (Kustgenese 2.0). De overblijvende onzekerheden daarin worden in die kennisverdieping opgepakt.

Meer informatie

Marcel Taal

Kustexpert