Klimaat­bestendige zijderoute Kazachstan

Een reis over de M36 kan met het steppeklimaat in Kazachstan een behoorlijke uitdaging zijn. De weg is ondertussen deels verbreed om te passen in de ambitie van een nieuwe zijderoute. Maar het Kazachse klimaat met onder andere overstromingen en sneeuwstormen zorgen te vaak voor gevaarlijke situaties op en rondom de weg of dat bepaalde trajecten simpelweg niet beschikbaar zijn.

Kosmolets

Almaty

Totaal

2.100 km

Kazachstan

De Noord-Zuid verbindingsweg M36 in Kazachstan is al een van de belangrijkste wegen in het land. De Wereldbank ondersteunt de plannen in Kazachstan om van de weg een nieuwe klimaatbestendige route te maken. Meer vervoer met minder vertraging en risico’s. De gedeeltelijke financiering van de reconstructie door de Wereldbank gebeurde onder het East-West Roads Project (EWRP).

Grootste risico’s nu aanpakken

“De M36 verbreden is al werk in uitvoering maar aanpassingen zijn nog steeds mogelijk. We hebben samen met de nationale wegenbeheerders bekeken hoe nu nog aanpassingen te doen die de risico’s voor weggebruikers verkleinen. Zo hebben we voor 1200 km weg met een gedetailleerd neerslag-afvoer model (Wflow) de overstromingsknelpunten. Daar zouden ze lokaal de capaciteit van de waterafvoer kunnen vergroten om problemen te voorkomen,” zegt Thomas Bles, projectleider en expert klimaatbestendige infrastructuur.

“Een ander groot risico ontstaat door de sneeuwjacht in de wintermaanden. Als er geen maatregelen worden genomen op de kwetsbare plaatsen dan kunnen daar sneeuwduinen ontstaan. Die kunnen de weg volledig blokkeren maar kunnen soms ook de oorzaak zijn dat smeltwater niet meer kan wegstromen”, zegt Thomas Bles.


Met een GIS-analyse is vastgesteld waar langs de weg deze sneeuwduinen voorkomen. In deze methodiek zijn de omstandigheden rondom de weg belangrijk. Hoe steil en hoe hoog is het wegtalud, hoe loopt de weg in relatie tot de overheersende windrichting in de winter, staan er obstakels langs de weg en dergelijke. Dat zijn belangrijke factoren om te zien waar je wat kunt doen.

De M36 heeft vele gezichten en kent daardoor ook verschillende knelpunten.

Klimaat- en toekomstbestendig

Naast een rapport over waar de risico’s spelen is er ook een plan om die risico’s te verkleinen. Daarbij wordt rekening gehouden met de levenscyclus van de weg. “Het is handig als ze sommige maatregelen bijvoorbeeld bij groot onderhoud in het achterhoofd houden maar ook dat ze de aanpak op andere wegen kunnen toepassen.” Uiteraard zijn er ook trainingen en cursussen gegeven aan de relevante autoriteiten om te helpen de projectresultaten te laten landen binnen die organisaties. “Tot slot wil ik nog noemen dat door de omstandigheden als gevolg van de coronacrisis we niet ter plekke konden komen”, zegt Thomas Bles. “Veel gebeurde daarom online. Lokale partner Witteveen + Bos Caspian waren vanuit Almaty en Nur Sultan voor dit rapport de zo belangrijke oren en ogen.”

Meer informatie

Mike Woning

Expert veilige en veerkrachtige infrastructuur