Betere leefomstandig­heden in de wijken van Indonesië

Wat is precies de invloed van slechte waterkwaliteit of overstromingen op het welzijn en gezondheid van mensen die wonen en werken in een 'ongeorganiseerde leefomgeving'? Dat is een van de vragen in het project Resilient Indonesian Slums Envisioned (RISE). Het Indonesische ministerie van Onderzoek en Technologie en NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) financieren twee onderzoeksprojecten in Indonesië gericht op regionale planning en duurzame verstedelijking.

Om tot duurzame oplossingen te komen is actieve betrokkenheid van de bewoners en andere stakeholders van groot belang

Edwin de Jong - Assistant Professor Department of Cultural Anthropology & Development Studies van de Radboud Universiteit en hoofdonderzoeker RISE

RISE is er één van. Het gaat hier vooral om het inclusiever maken van de methodes en onze modellen die worden gebruikt. In dit project werken we samen met Radboud Universiteit en de Universiteit van Jakarta. De steden Pontianak, Bima en Manado zijn vanwege hun ligging en bevolkingssamenstelling bij uitstek geschikt voor dit onderzoek.

Op dit moment wordt in analyses nog weinig onderscheid gemaakt tussen aanpakken voor rijkere en armere gebieden. Daar zijn bijvoorbeeld onze modellen nog lang niet altijd voor ingericht. Bijvoorbeeld het (lange termijn) effect van een verplichte sociale verzekering voor overstromingsrisico’s uitrekenen, of om gegeven een bepaalde overstromingskans, de ruimtelijke ontwikkeling in een gebied te voorspellen; wat weer de toekomstige overstromingskans en het risico beïnvloedt. Dat moet door het onderzoek binnen RISE verbeteren.


In de toekomst wonen er meer mensen in de steden. Door in RISE te werken aan de waterproblemen rond steden in het algemeen, maar ook specifiek in sloppenwijken, willen we de potentie van een goed beheerde stad laten zien. Om tot duurzame oplossingen te komen en om de ‘RISE to the water challenge’ het hoofd te kunnen bieden, is actieve betrokkenheid van de lokale mensen en andere stakeholders, die getroffen worden door overheidsmaatregelen, van groot belang.

CIrcle

Er bestaan al verschillende tools om lokale stakeholders en bewoners te betrekken bij het samen leren begrijpen van een complex probleem. CIrcle is hier een goed voorbeeld van. Vanwege de cascade gedachte sluit het goed aan bij wat we verwachten te vinden aan socio-ecologische relaties tussen mens en omgeving in dit project.

Door te werken aan de waterproblemen rond steden in het algemeen, maar ook specifiek in sloppenwijken, willen we de potentie van een goed beheerde stad laten zien.

Prasanti W. Sarli-Asih - Assistant Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering of Institut Teknologi Bandung (ITB) en betrokken als onderzoeker bij RISE

Meer informatie

Gertjan Geerling

Expert waterkwaliteit

De Indonesische stad Pontianak 

Pontianak is een grote stad met bijna 1 miljoen inwoners en laagbouw. Het ligt in vlak laagland met veen waar het vrijwel het hele jaar door regent.

De Indonesische stad Bima

Bima is de grootste stad op het oostelijke eiland van Soembawa en heeft ongeveer 150.000 inwoners. De stad ligt in een groter deel van Indonesië.

De Indonesische stad Manado

Manado is de hoofdstad van de provincie Sulawesi Utara op het eiland Sulawesi. Er wonen ongeveer 450.000 mensen. Het is een bruisende toeristenstad gebouwd op de steile flanken van drie vulkanen.