Spraakmakende verhalen

Opgaven

Gebieden

Ondersteuning

Wat komt er op Nederland af? In de eerste hoofdstukken bekijken we een aantal grote opgaven waarmee we te maken hebben. Natuurlijke processen als zeespiegelstijging, droogte en bodemdaling komen aan bod. Maar ook de opgaven die voortkomen uit (inter)nationale wettelijke afspraken, zoals de energietransitie, waterkwaliteit en waterveiligheid.

De opgaven hebben grote impact op onze (grond)watersystemen. De Nederlandse delta is onderverdeeld in een aantal tot de verbeelding sprekende gebieden, met alle een eigen dynamiek. We belichten een aantal grote gebieden.

Impact bereiken we vooral met ons belangrijkste kapitaal: onze ongeveer 850 medewerkers. Onze unieke faciliteiten (software, data, technologieĂ«n, laboratoria en experimentele faciliteiten) zijn daarnaast onmisbaar om adequaat te adviseren en te innoveren. U leest hier verhalen over die inzet van deze faciliteiten, software en crisis- en spoedadvisering voor Nederland.